Connecter avec la LIGUE 2

Non classé

Championnat de Ligue 2 SENIORS Les résultats de la 11ème journée

Championnat de Ligue 2 SENIORS: Les résultats de la 11ème journée disputée le 31/12/2021

Groupe Centre Ouest
JSM Tiaret – ASM Oran 0/1
CRB Ain Oussera – USM Harrach 0/2
ES Ben Aknoun – GC Mascara 3/1
CR Témouchent – MC El Bayadh 1/0
SKAF – Khemis Miliana – WA Boufarik  1/2
RC Kouba – SC Ain Defla 5/0
MCB Oued Sly – USM Bel Abbes 2/0
MC Saida – USM Hadjout 1/0

Groupe Centre Est
AS Ain M’lila – NRB Teleghma 0/0
USM Khenchela – USM Annaba 1/0
IRB Ouargla – JSM Skikda 0/1
CA Bou Arreridj – CA Batna 0/1
JSM Bejaia – JS Bordj Menaeil 1/3
HAMR Annaba – MO Bejaia 1/1
MC El Eulma – MO Constantine 2/2
IB Lakhdaria – US Chaouia 1/0

Plus dans Non classé